• Trường ngoại ngữ

  FOIS Smile

 • Hệ thống máy tính tiền POS

  SmilePOS

 • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

YÊU CẦU BÁO GIÁ THIẾT KẾ

Bạn có thể yêu cầu báo giá cho việc thiết kế bằng việc nhập vào mẫu dưới đây

Xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng chúng tôi không cung cấp báo giá cho mục đích nộp cho ngân hàng (ví dụ: vay vốn để tạo trang web). Xin vui lòng thông cảm.

  Yêu cầu ước lượng chi phí

  Nếu bạn điền nội dung ở đây trước, chúng tôi sẽ có thể cung cấp một ước lượng chi phí xấp xỉ cho bạn trong cuộc họp.

  Nội dung yêu cầu
  URL website hiện tại
  Mục đích và cơ sở của yêu cầu

  Sử dụng mẫu template sẵn

  URL website tham khảo

  Nếu bạn có một trang web mà bạn đang hình dung sau khi hoàn thành, vui lòng nhập nó vào đây.

  Số trang

  Chức năng cần thiết

  Tùy chọn

  Thông tin của khách hàng

  Tên công tyBắt buộc
  TênBắt buộc
  EmailBắt buộc
  Điện thoại
  Ngày họp dự kiếnBắt buộc

  Ngày ưu tiên thứ nhất

  Ngày ưu tiên thứ hai

  Ngày ưu tiên thứ ba

  ※Vui lòng chọn ngày không phải thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ. Thời gian sẽ theo giờ Nhật Bản.

  Về xử lý thông tin cá nhânBắt buộc

  Nếu bạn đồng ý với Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân, vui lòng chọn "Đồng ý".

  captcha