• Trường ngoại ngữ

  FOIS Smile

 • Hệ thống máy tính tiền POS

  SmilePOS

 • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi xin thông báo tới bạn về thông tin cá nhân của FOIS ICT PRO. Thông tin cá nhân có được trên trang này sẽ được chia sẻ với Fois Co., Ltd. (công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi) trong phạm vi được quy định trong chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.

Chính sách bảo mật

Triết lý bảo vệ thông tin cá nhân

FOIS ICT PRO (sau đây gọi là công ty của chúng tôi) tiến hành các hoạt động kinh doanh tập trung vào kinh doanh hỗ trợ phát triển kỹ sư, kinh doanh phát triển hợp đồng hệ thống, sản xuất trang chủ/kinh doanh DTP, kinh doanh giáo dục và kinh doanh tuyển dụng nhân sự.
Chúng tôi nhận thấy rằng trách nhiệm xã hội quan trọng của công ty chúng tôi là đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân thu được từ khách hàng và nhân viên của chúng tôi thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi (sau đây gọi là “thông tin cá nhân”).
Do đó, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân có được thông qua hoạt động kinh doanh của mình theo chính sách sau đây và sẽ thực hiện trách nhiệm xã hội của mình cũng như mang lại sự an tâm cho khách hàng và nhân viên của chúng tôi về việc bảo vệ thông tin cá nhân.

 • Về việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
  Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng.
  Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
  Khi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý trước của người đó.
  Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân có được cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • Về luật pháp, quy định, hướng dẫn quốc gia và các quy định khác (sau đây gọi là “luật, v.v”)
  Chúng tôi cố gắng luôn tuân thủ các luật và quy định liên quan đến các doanh nghiệp xử lý thông tin cá nhân và đảm bảo rằng các nhân viên tham gia vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi (sau đây gọi là “nhân viên”) biết về chúng và tuân thủ chúng.
 • Về việc quản lý an toàn thông tin cá nhân
  Để ngăn chặn các rủi ro khác nhau như truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, rò rỉ, mất hoặc hư hỏng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống để thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm quản lý an toàn thông tin cá nhân.
  Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và khắc phục kịp thời mọi vi phạm hoặc tai nạn được phát hiện, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa để khắc phục những điểm yếu.
  Chúng tôi sẽ cung cấp giáo dục an toàn kỹ lưỡng cho nhân viên của mình.
 • Về khiếu nại và tư vấn
  Để bảo vệ thông tin cá nhân, hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi giám sát và kiểm tra tình trạng tuân thủ các quy định nội bộ, nỗ lực phát hiện các vi phạm, sự cố, tai nạn và điểm yếu cũng như tiến hành đánh giá của ban quản lý. Chúng tôi sẽ phản ánh điều này trong các biện pháp quản lý và quy định nội bộ của mình, đồng thời cố gắng liên tục cải thiện hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của mình.
  Khi thực hiện cải tiến, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định cũng như JIS Q 15001.

Về việc xử lý thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi xuất bản các nội dung sau theo yêu cầu 3.4.2.5 và 3.4.4.3 của JISQ15001:2006.

Mục đích sử dụng khi thu thập thông tin không phải trực tiếp từ người đó bằng văn bản

Loại thông tin cá nhânMục đích sử dụngHạng mục công bố
Dữ liệu được đối tác kinh doanh ủy thácCung cấp công việc phát triển hệ thống và dịch vụ SaaSKhông tiết lộ
Thông tin dành cho người nộp đơn và sinh viên đào tạo hỗ trợ người xin việcCung cấp thông tin về đào tạo hỗ trợ người xin việc, quản lý đào tạo, báo cáo và nộp hồ sơ cho các tổ chức liên quanKhông tiết lộ

Mục đích sử dụng khi thu thập thông tin không phải trực tiếp từ người đó bằng văn bản

Loại thông tin cá nhânMục đích sử dụng
Thông tin về những người yêu cầu tài liệu hoặc yêu cầuGiải đáp thắc mắc và thông tin liên quan đến dịch vụ
Thông tin dành cho những người đã đăng ký phiên bản dùng thửLiên hệ và thông tin liên quan đến việc sử dụng phiên bản dùng thử
Thông tin đối tác kinh doanhLiên hệ với các đối tác kinh doanh, thực hiện hợp đồng, yêu cầu thực hiện, v.v.
Thông tin tuyển dụng ứng viên/ứng viênTuyển dụng, liên hệ
Thông tin nhân viênQuản lý việc làm như cung cấp cho các đối tác kinh doanh, nguồn nhân lực, các công việc chung, v.v.

Thủ tục yêu cầu tiết lộ, v.v.

Về thông tin cá nhân do Công ty nắm giữ có thể được tiết lộ từ người đó hoặc người đại diện của người đó.

 • Yêu cầu tiết lộ
 • Yêu cầu thông báo mục đích sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa
 • Phụ phí
 • Yêu cầu xóa
 • Yêu cầu đình chỉ sử dụng hoặc đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba, v.v.

(Sau đây, (1) đến (6) được gọi chung là “Yêu cầu tiết lộ, v.v.”)
Vui lòng liên hệ với chúng tôi dưới đây để biết thủ tục. Tôi sẽ giải thích thủ tục

Bàn tra cứu thông tin cá nhânCông ty TNHH Fois Yasutoshi Tanaka
Địa chỉTòa nhà 8F Yuden Hamamatsucho, 1-2-14 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo 105–0013
TEL03-6802-8530 (Các ngày trong tuần 10:00-18:00)
E-mailprivacy@fois.co.jp