Công ty IT Nhật Bản FOIS ICT PRO[Tuyển dụng]

メニュー

  • Trường ngoại ngữ

    FOIS Smile

  • Hệ thống máy tính tiền POS

    SmilePOS

  • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

CLOSE

Nhat

  • Nhân viên Sales
  • Từ năm 2020

Nội dung công việc hiện tại

Tôi phụ trách bán hàng và nhiệm vụ chính của tôi bao gồm tuyển dụng kỹ sư cũng như đưa ra các đề xuất và hỗ trợ cho khách hàng về việc họ thiếu nguồn nhân lực.

FOIS ICT PRO là loại công ty nào?

FOIS ICT PRO là một công ty đáng tin cậy có cơ cấu trả lương minh bạch và nhân viên được thông báo chính xác về mọi quyết định quan trọng. Chúng tôi cũng làm việc cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau, ngay cả khi chúng tôi làm việc ở các nhóm hoặc chi nhánh khác nhau.

Nó đã thay đổi như thế nào kể từ khi bạn mới gia nhập công ty?

Công việc này đã cho tôi kinh nghiệm về tuyển dụng và CNTT, cả khi mới vào công ty và bây giờ. Thông qua tương tác với các công ty, tôi cũng đã có được kỹ năng giải quyết vấn đề.

Những điều tôi lo lắng khi mới vào công ty và cách giải quyết

Khi mới vào công ty, tôi rất lo lắng vì chưa có kinh nghiệm tuyển dụng IT. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp, giờ đây tôi có thể tự mình tìm kiếm khách hàng và tìm được người phù hợp cho họ.

Lời nhắn gửi tới những người đang cân nhắc đăng ký

Nhóm của chúng tôi tương tác với nhiều công ty CNTT tại Việt Nam nên các kỹ sư có cơ hội tham gia vào nhiều dự án khác nhau. Tuy là môi trường thế hệ trẻ nhưng lại là môi trường làm việc thân thiện và hỗ trợ đầy đủ khi cần thiết. Bạn có muốn làm việc với chúng tôi tại FOIS không?