• Trường ngoại ngữ

    FOIS Smile

  • Hệ thống máy tính tiền POS

    SmilePOS

  • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

Lịch nghỉ Tết (phía Việt Nam)

Sự kiện 2024.01.12

Lễ Tết năm nay sẽ được tổ chức vào những ngày sau đây.
Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và đánh giá cao sự hiểu biết của bạn.

■Thời gian nghỉ Tết■
Từ Thứ Năm, ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến Thứ Hai, ngày 19 tháng 2 năm 2024

*Giờ làm việc thông thường sẽ bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 20 tháng 2 năm 2024.
*Các thắc mắc được thực hiện trong kỳ nghỉ lễ sẽ được phản hồi sau ngày 20 tháng 2 năm 2024 (Thứ Ba).