• Trường ngoại ngữ

    FOIS Smile

  • Hệ thống máy tính tiền POS

    SmilePOS

  • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

Về kỳ nghỉ đông năm nay (phía Nhật Bản)

Sự kiện 2023.11.14

Kỳ nghỉ đông năm nay sẽ được tổ chức vào những ngày sau.
Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và đánh giá cao sự hiểu biết của bạn.

■Kỳ nghỉ đông■
Từ ngày 28/12/2023 (Thứ Năm) đến ngày 3/1/2023 (Thứ Tư)

*Giờ làm việc thông thường sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2023 (Thứ Năm).
*Các thắc mắc được thực hiện trong kỳ nghỉ lễ sẽ được phản hồi sau ngày 4 tháng 1 năm 2023 (Thứ Năm).