• Trường ngoại ngữ

  FOIS Smile

 • Hệ thống máy tính tiền POS

  SmilePOS

 • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

HR ANABUKI VIETNAM
 • HR ANABUKI VIETNAM
 • HR ANABUKI VIETNAM
 • HR ANABUKI VIETNAM
Lần này, chúng tôi đã đảm nhận việc sản xuất trang web doanh nghiệp cho dịch vụ đại lý tuyển dụng người Việt Nam của HR ANABUKI VIETNAM. Không chỉ truyền đạt các lợi ích của dịch vụ đại lý tuyển dụng, mà chúng tôi cũng đã hợp tác để tạo ra một trang web doanh nghiệp phản ánh rõ ràng điểm mạnh của HR ANABUKI VIETNAM.
Chúng tôi đã biểu hiện sự đồng nhất và đa dạng của tông màu và hình ảnh theo màu của logo. Qua đó, chúng tôi tin rằng nội dung trang web đã truyền đạt được các lợi ích của dịch vụ đại lý tuyển dụng tới người xem.

Tại Việt Nam, "Công ty IT FOIS ICT PRO Việt Nam" không chỉ chuyên về phát triển website mà còn cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc tích hợp hệ thống vào website, thiết kế các vật liệu in ấn (tờ rơi, tờ rơi, bao bì) và hỗ trợ bảo trì sau khi phát triển website. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho một phần của website, vì vậy hãy thoải mái tham khảo với chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.

Khách hàng

HR ANABUKI VIETNAM

Danh mục

Landing page / Nhân sự/tuyển dụng

Đánh giá từ khách hàng

 • Xây dựng trang web bằng WordPress (WordPress)
 • Thiết kế phản ứng tự động, tự động điều chỉnh bố cục theo độ rộng của màn hình
 • Bố cục thiết kế dễ đọc và tiện lợi cho người dùng

Địa chỉ trang web

https://www.hranabuki.com/