• Trường ngoại ngữ

  FOIS Smile

 • Hệ thống máy tính tiền POS

  SmilePOS

 • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

NOMOTO FARM
 • NOMOTO FARM
 • NOMOTO FARM
 • NOMOTO FARM
Chúng tôi đã xây dựng trang web thương mại điện tử của NOMOTO FARM (野本農園) bằng plugin WooCommerce của WordPress.
Chúng tôi nhận được yêu cầu từ khách hàng muốn tạo cửa hàng trực tuyến dành cho người Việt Nam đang sống trong nước trong thời gian ngắn, vì vậy chúng tôi đã đề xuất một kế hoạch mẫu giúp giảm chi phí so với bình thường. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã hợp tác với nhân viên Việt Nam của chúng tôi để dịch thuật sang tiếng Việt.

Tại Việt Nam, "Công ty IT FOIS ICT PRO Việt Nam" không chỉ chuyên về phát triển website mà còn cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc tích hợp hệ thống vào website, thiết kế các vật liệu in ấn (tờ rơi, tờ rơi, bao bì) và hỗ trợ bảo trì sau khi phát triển website. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho một phần của website, vì vậy hãy thoải mái tham khảo với chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.

Khách hàng

NOMOTO FARM

Danh mục

E-commerce site / Dịch vụ

Đánh giá từ khách hàng

 • Xây dựng trang web bằng WordPress
 • Sử dụng hệ thống giỏ hàng WooCommerce
 • Kế hoạch mẫu gọn nhẹ, thời gian giao hàng nhanh và chi phí thấp
 • Hỗ trợ dịch tiếng Việt
 • Thành tích của Công ty Foise