• Trường ngoại ngữ

  FOIS Smile

 • Hệ thống máy tính tiền POS

  SmilePOS

 • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

Công ty TNHH Công ích Hirosaki
 • Công ty TNHH Công ích Hirosaki
 • Công ty TNHH Công ích Hirosaki
 • Công ty TNHH Công ích Hirosaki
Chúng tôi đã tạo một cửa hàng trực tuyến cho Hirosaki Kokusha Co., Ltd. bằng EC-CUBE.

Tại Việt Nam, "Công ty IT FOIS ICT PRO Việt Nam" không chỉ chuyên về phát triển website mà còn cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc tích hợp hệ thống vào website, thiết kế các vật liệu in ấn (tờ rơi, tờ rơi, bao bì) và hỗ trợ bảo trì sau khi phát triển website. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho một phần của website, vì vậy hãy thoải mái tham khảo với chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.

Khách hàng

Công ty TNHH Hirosaki

Danh mục

E-commerce site / Nghi lễ

Đánh giá từ khách hàng

 • Thiết kế đáp ứng tự động điều chỉnh dựa trên chiều rộng màn hình
 • Thành tựu của Công ty FOIS

Địa chỉ trang web

https://order.hirosakikouekisya.co.jp/