• Trường ngoại ngữ

  FOIS Smile

 • Hệ thống máy tính tiền POS

  SmilePOS

 • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

Cuộc thi chó mèo của mọi người
 • Cuộc thi chó mèo của mọi người
 • Cuộc thi chó mèo của mọi người
 • Cuộc thi chó mèo của mọi người
Chúng tôi vừa hoàn thành việc xây dựng trang web chiến dịch "Cuộc thi chó mèo của mọi người" cho Công ty Cổ phần Aiwa International.
Trong phần bình chọn "Thích", chúng tôi đã triển khai hệ thống và đã tích hợp hệ thống vào toàn bộ quá trình xây dựng trang web. Ngoài ra, đối với các phần cần cập nhật như trang thông báo, chúng tôi đã sử dụng WordPress để tạo ra khả năng tự do thêm và chỉnh sửa cho khách hàng.

Tại Việt Nam, "Công ty IT FOIS ICT PRO Việt Nam" không chỉ chuyên về phát triển website mà còn cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc tích hợp hệ thống vào website, thiết kế các vật liệu in ấn (tờ rơi, tờ rơi, bao bì) và hỗ trợ bảo trì sau khi phát triển website. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho một phần của website, vì vậy hãy thoải mái tham khảo với chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.

Khách hàng

Eiwa International Co., Ltd

Danh mục

Trang web chiến dịch / Dịch vụ

Đánh giá từ khách hàng

 • Xây dựng trang web bằng WordPress (WordPress)
 • Thiết kế phản ứng tự động, tự động điều chỉnh bố cục theo độ rộng của màn hình
 • Bố cục thiết kế dễ đọc và tiện lợi cho người dùng

Địa chỉ trang web

https://cat-gp.pets-house.jp/