• Trường ngoại ngữ

    FOIS Smile

  • Hệ thống máy tính tiền POS

    SmilePOS

  • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

Công ty Pear Capital
Chúng tôi đã có cơ hội thực hiện việc tạo ra trang web tuyển dụng cho công ty Pair Capital. Bằng cách tùy chỉnh chủ đề Wordpress là TCD, chúng tôi đã thực hiện việc sản xuất với chi phí thấp hơn thông thường.
Trong tương lai, chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở để khách hàng có thể tự cập nhật và chỉnh sửa trang web một cách linh hoạt, và chúng tôi cũng đã tùy chỉnh nội bộ theo yêu cầu. Hơn nữa, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ viết bài trên trang web tuyển dụng và linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tại Việt Nam, "Công ty IT FOIS ICT PRO Việt Nam" không chỉ chuyên về phát triển website mà còn cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc tích hợp hệ thống vào website, thiết kế các vật liệu in ấn (tờ rơi, tờ rơi, bao bì) và hỗ trợ bảo trì sau khi phát triển website. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho một phần của website, vì vậy hãy thoải mái tham khảo với chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.

Khách hàng

Công ty Pear Capital

Danh mục

Theme / Nhân sự/tuyển dụng

Đánh giá từ khách hàng

  • Xây dựng bằng WordPress
  • Kế hoạch mẫu ngắn hạn và chi phí thấp
  • Thiết kế phản ứng tự động, tự động điều chỉnh bố cục theo độ rộng của màn hình
  • Các thành tựu của Công ty Fois

Địa chỉ trang web

https://p-capital.co.jp/career/