• Trường ngoại ngữ

    FOIS Smile

  • Hệ thống máy tính tiền POS

    SmilePOS

  • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

Thiết kế Catalogue công ty SHIBAURA Việt Nam

Từ thiết kế gốc với tiếng Anh, chúng tôi đã tạo thiết kế Catalogue cho công ty Shibaura Việt Nam phiên bản song ngữ Việt - Anh và thực hiện các điều chỉnh để phù hợp với tình trạng sản phẩm mới nhất từ công ty.
Thiết kế được trình bày rõ ràng mạch lạc. Điều quan trọng của phiên bản song ngữ là tránh để người đọc bị rối mắt khi cùng lúc tiếp nhận nội dung từ hai ngôn ngữ khác nhau.
Chúng tôi còn tạo thêm một số điểm nhấn để thiết kế mới trở nên khác biệt và tươi mới so với thiến kế ban đầu.

Khách hàng

SHIBAURA Việt Nam

Danh mục

Tờ rơi / Công nghiệp/Sản xuất/Cơ sở hạ tầng/Phân phối/Giao thông vận tải