• Trường ngoại ngữ

    FOIS Smile

  • Hệ thống máy tính tiền POS

    SmilePOS

  • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

Tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp từ Việt Nam
Chúng tôi đã tạo một trang web tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp cho "Tập đoàn Y tế Shimizu-kai Việt Nam".
Chúng tôi đã tạo một trang web mới nhằm giới thiệu tổng quan, nội dung dịch vụ, chính sách giáo dục, v.v. dành cho sinh viên ngành Điều dưỡng Việt Nam đang cân nhắc việc làm tại EPA.

Tại Việt Nam, "Công ty IT FOIS ICT PRO Việt Nam" không chỉ chuyên về phát triển website mà còn cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc tích hợp hệ thống vào website, thiết kế các vật liệu in ấn (tờ rơi, tờ rơi, bao bì) và hỗ trợ bảo trì sau khi phát triển website. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho một phần của website, vì vậy hãy thoải mái tham khảo với chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.

Khách hàng

Tập đoàn Y tế Shimizu-kai

Danh mục

Trang web đa ngôn ngữ / Nhân sự/tuyển dụng

Đánh giá từ khách hàng

  • Thiết kế đáp ứng tự động điều chỉnh dựa trên chiều rộng màn hình
  • Thành tựu của Công ty FOIS

Địa chỉ trang web

https://saiyo.shimizukai.biz/vn/