• Trường ngoại ngữ

  FOIS Smile

 • Hệ thống máy tính tiền POS

  SmilePOS

 • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

Voice Therapy
 • Voice Therapy
 • Voice Therapy
 • Voice Therapy
Chúng tôi đã được giao phụ trách việc cập nhật lại trang web của 'Voice Therapy', đang cung cấp dịch vụ tư vấn tinh thần tại Nagoya.
Dù sử dụng kế hoạch mẫu của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã tùy chỉnh từng trang tư vấn để dễ dàng tìm kiếm.
Chúng tôi đã cài đặt các plugin để khách hàng có thể dễ dàng cập nhật nội dung.

Tại Việt Nam, "Công ty IT FOIS ICT PRO Việt Nam" không chỉ chuyên về phát triển website mà còn cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc tích hợp hệ thống vào website, thiết kế các vật liệu in ấn (tờ rơi, tờ rơi, bao bì) và hỗ trợ bảo trì sau khi phát triển website. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho một phần của website, vì vậy hãy thoải mái tham khảo với chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.

Khách hàng

Voice Therapy

Danh mục

Theme / Trường học

Đánh giá từ khách hàng

 • Chúng tôi đã sử dụng WordPress để cập nhật dễ dàng hơn.
 • Chúng tôi đã lựa chọn kế hoạch mẫu giá rẻ.
 • Trang tư vấn đã được tùy chỉnh với một thiết kế độc đáo.
 • Chúng tôi đã triển khai một thiết kế đáp ứng tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình.
 • Các thành tựu của Công ty Fois

Địa chỉ trang web

https://www.voicetherapy.info/