• Trường ngoại ngữ

    FOIS Smile

  • Hệ thống máy tính tiền POS

    SmilePOS

  • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

Công ty Akita
Chúng tôi đã tiến hành cập nhật trang web doanh nghiệp của Công ty Akita.
Chúng tôi đã tùy chỉnh theme WordPress có tên TCD để giảm chi phí sản xuất so với thông thường.
Chúng tôi đã thống nhất màu chủ đạo với màu của logo và tạo ra tính độc đáo bằng cách chọn các hình ảnh phù hợp với ngành nghề và hoạt động của doanh nghiệp.
Ngoài việc thiết kế trang web, chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ về cơ sở hạ tầng như xây dựng và chuyển đổi máy chủ cũng như cài đặt DNS.

Khách hàng

Công ty Akita

Danh mục

Theme / Công nghiệp/Sản xuất/Cơ sở hạ tầng/Phân phối/Giao thông vận tải

Đánh giá từ khách hàng

  • Xây dựng trang web bằng WordPress (WordPress)
  • Gói mẫu có thời gian triển khai ngắn và chi phí thấp
  • Thiết kế phản ứng tự động, tự động điều chỉnh bố cục theo độ rộng của màn hình
  • Xây dựng hạ tầng: Xây dựng và chuyển giao máy chủ, đại diện thiết lập DNS

Địa chỉ trang web

https://akita-co.com/