• Trường ngoại ngữ

    FOIS Smile

  • Hệ thống máy tính tiền POS

    SmilePOS

  • Hệ thống quản lý công trường xây dựng

Đóng

Giới thiệu dịch vụ hỗ trợ của Công ty Brain

Trang web công tyDịch vụ

Giới thiệu dịch vụ hỗ trợ của Công ty Brain
Công ty Brain đã tiến hành cập nhật trang giới thiệu dịch vụ hỗ trợ trên trang web hiện tại của mình.
Bằng cách sử dụng dịch vụ hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng, bạn có thể linh hoạt đáp ứng các yêu cầu khác nhau hàng tháng trong việc vận hành trang web, bao gồm cập nhật trang dưới, đại diện đăng ký sản phẩm, và nhiều yêu cầu khác.
Nếu bạn chỉ muốn cập nhật một số trang hoặc cần cải tiến, cập nhật trang web WordPress hiện có, hãy để FOIS lo lắng cho bạn!

Khách hàng

Giới thiệu dịch vụ hỗ trợ của Công ty Brain

Danh mục

Trang web công ty / Dịch vụ

Đánh giá từ khách hàng

  • Sử dụng nhiều hình minh họa để thiết kế dễ hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên
  • Tùy chỉnh trang web sẵn có trên WordPress (WordPress) được sản xuất bởi các công ty khác bằng cách của chúng tôi
  • Đáp ứng linh hoạt thông qua dịch vụ hỗ trợ vận hành và bảo trì
  • Thiết kế phản ứng tự động, tự động điều chỉnh bố cục theo độ rộng của màn hình

Địa chỉ trang web

https://brain-autoid.com/support/